Coaching

Opleiden en ontwikkelen van mensen gebeurt vaak in de vorm van trainingen en workshops. Vaak bieden werkgevers de gelegenheid om bijvoorbeeld vanuit hun Performance Management Programma de medewerkers een opleidings- en ontwikkelingspakket aan te bieden. Belangrijk hierbij is ook een eigen inbreng en keuze mogelijkheid om ook persoonlijke aandacht te krijgen in de vorm van coaching van een ervaren manager. Het op een bepaalde manier de spiegel voorhouden en gedurende een langere periode coachen helpt in je ontwikkeling om dingen waar je goed in bent helder te krijgen en optimaal in te zetten.

 

Change2succeed biedt de diverse mogelijkheden van training en coaching in een op u of uw bedrijf toegesneden vorm. Het ‘waarom’ in combinatie met de kernwaardes van het bedrijf moeten voor iedereen herkenbaar zijn en door iedere medewerker vertaald kunnen worden naar hun rol hierin. Alleen zo worden bedrijven succesvol en onderscheiden ze zich van anderen.